• pt.. wrz 29th, 2023

Wprowadzenie obligacji na rynek – jak to działa?

ByRedakcja

kwi 3, 2023

Obligacja to papier wartościowy, który emitowany jest w serii. W ramach tego działania emitent poświadcza, że jest dłużnikiem sprzedającego (właściciela obligacji) i zobowiązuje się do spłacenia świadczenia w określonym charakterze (pieniężnym lub innym). Choć ta definicja brzmi dość zawile, system działania obligacji jest w rzeczywistości całkiem prosty.

Emisja obligacji w praktyce

Emisja obligacji przebiega w kilku, ściśle określonych etapach. Najpierw emitent obligacji (firma nabywająca kapitał) sprzedaje taką obligacje, aby pozyskać kapitał na inwestycję lub bieżącą działalność finansową. Osoba pożyczająca (inwestor albo inna firma) za zakup obligacji otrzymuje odsetki (naliczane jako oprocentowanie od udzielonego kapitału). Po ustalonym terminie dostaje ona zwrot udzielonej pożyczki.

Zawarcie transakcji – jak przebiega?

Na rynku pierwotnym do transakcji dochodzi w momencie, kiedy inwestor bezpośrednio porozumie się z emitentem. Czasami w tych ustaleniach pośredniczy dodatkowo jakaś instytucja. Przy zawieraniu umowy nie ma żadnych prowizji czy rozliczeń za transakcję. Inwestor musi jedynie uregulować cenę emisyjną obligacji – przeważnie jest ona taka sama, jak nominalna wartość tych papierów.

Z kolei na rynku wtórnym, gdzie konkretne obligacje już zostały wyemitowane wcześniej, funkcjonują jako dłużne papiery wartościowe między kupującymi a sprzedającymi. Co istotne, w porównaniu z  rynkiem akcji giełdowych, rynek obligacji jest znacznie obszerniejszy.

Rodzaje obligacji – jakie najczęściej można spotkać?

Obligacje dzieli się przede wszystkim ze względu na ich emitenta. W tym kontekście mówi się o trzech typach papierów:

 

  • obligacje skarbowe – najpopularniejszy, a zarazem uważane za jedne z najbezpieczniejszych obligacji. Emitowane tylko przez Skarb Państwa przez prawie wszystkie kraje na świecie,
  • obligacje komunalne –emitowane przez samorządy terytorialne,
  • obligacje podmiotów prawnych, np. obligacje przedsiębiorstw – obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o obligacjach,
  • obligacje ponadnarodowe – emitowane przez organizacje ponadnarodowe. To najbezpieczniejsze wyjście w zakresie rynku obligacji.

Obligacje to interesujący produkt inwestycyjny, zwłaszcza jeśli znasz specyfikacje większej ilości aktywów finansowych. Jeśli obawiasz się wysokiego ryzyka swojej inwestycji, ale chcesz działać i zapewnić sobie bierny dochód, zdecyduj się na obligacje skarbowe.

https://www.pcdm.pl/